A melléktermék kivonására kötelezettek köre
Azon gazdálkodók vagy szervezetek, amelyek 25 hektoliter vagy azt meghaladó mennyiségben állítanak elő bort vagy dolgoznak fel szőlőt. A keletkezett melléktermék (szőlőtörköly vagy borseprő) teljes mennyiségét ki kell vonni.

A melléktermék kivonásának lehetséges módjai
1. Szőlőtörköly:
- takarmánykészítés,
- szerves trágyaként, annak megfelelő mennyiségben történő felhasználás,
- komposzt készítésére történő felhasználás,
- szőlőmag, illetve szőlőmagolaj kinyerés,
- törkölypálinka készítése,
- exportálás az Európai Unió tagállamain kívüli országba,
- hulladékbegyűjtő telep vagy veszélyeshulladék-égetőmű részére történő igazolt átadás,
- biogáz előállítás céljára történő átadás,
- ipari energetikai célú lepárlása vagy elégetése.
- átadás lepárlóüzem részére

2. Borseprő:
- borseprőpárlat készítés,
- borkősav vagy más anyag kivonása,
- exportálás az Európai Unió tagállamain kívüli országba,
- hulladékbegyűjtő telep vagy szennyvíztisztító telep részére történő igazolt átadás,
- égetőműben történő ártalmatlanítás,
- biogáz előállítás céljára történő átadás,
- komposzt készítésére történő felhasználás.
- átadás lepárlóüzem részére
FIGYELEM: Annak, aki személyesen és saját birtokán 500 hektoliter vagy azt meghaladó mennyiségben állít elő bort, vagy 500 hektolitert meghaladó mennyiségű bornak megfelelő mennyiségben dolgoz fel szőlőt, kötelező a keletkező borseprő megsemmisítéséről lepárlás útján gondoskodnia.

A melléktermék tulajdonságai
1. A szőlőfeldolgozás, illetve a borkészítés borpiaci évében megtermelt bor alkoholtartalmához képest a kivont borászati melléktermékekben lévő alkohol mennyiségnek el kell érnie:
- szőlőtörköly és borseprő esetében a 10%-ot,
- csak szőlőtörköly esetében az 5%-ot,
- csak borseprő esetében az 5%-ot.
2. A melléktermékek ellenőrzés melletti kivonása esetén (tehát amennyiben nem lepárlóüzemnek adják át azokat), amennyiben a borászati melléktermék alkoholtartalmát a kötelezett méréssel nem határozza meg, úgy
- a szőlőtörköly összes alkoholtartalmának 2,8 liter/100 kg,
- a borseprő összes alkoholtartalmának 4 liter/100 kg
értéket kell figyelembe venni.
3. A borseprő denaturálni kell, ezt literenként legalább 2 gramm konyhasó vagy kálium-klorid hozzáadásával kell elvégezni.
4. Lepárlóüzem részére történő átadás esetén, amennyiben a kivont borászati melléktermékek alkoholtartalma nem éri el ezeket a mennyiségeket, úgy a kivonásra vonatkozó kötelezettség abban az esetben tekinthető teljesítettnek, amennyiben a kötelezett a hiányzó alkoholmennyiséget kiegészíti a megfelelő mennyiségű bornak lepárlóüzembe történő, lepárlási célú leadásával.

Kivételek
A borászati melléktermékek kivonásának kötelezettsége nem vonatkozik a tokaji fordítás, a tokaji máslás előállításához felhasznált szőlőtörkölyre, illetve borseprőre.

Bejelentések
1. A borászati melléktermékek ellenőrzés melletti kivonását az adott szüretre vonatkozóan egy alkalommal, az első kivonás tényleges megkezdése előtt legalább 72 órával írásban be kell jelenteni a kivonás helye szerint területileg illetékes megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság részére.
2. A bejelentésnek legalább az alábbi adatokat tartalmaznia kell:
- a bejelentő neve (cégneve),
- lakcíme (székhelye),
- adóazonosító jele vagyadószáma,
- egyszerűsített adóraktári száma,
- aláírása,
- a borászati melléktermék ellenőrzés melletti kivonásának választott módja.
3. Adatváltozás, vagy a kivonás módjának módosítása esetén azt a borászati melléktermék kivonásának megkezdése előtt 72 órával írásban vagy elektronikus úton be kell jelenteni a kivonás helye szerint területileg illetékes megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság részére.

Elszámolás (pincekönyv adminisztráció)
1. A melléktermék kivonásának tényét – az időpont, a borászati melléktermék típusa, mennyisége és alkoholtartalma, a szőlőtörköly és borseprő kivonás módjának feltüntetésével –a kivonás napján be kell jegyeznie a pincekönyvbe.
2. A szőlőtörköly és a borseprő kivonásával kapcsolatban keletkezett összes bizonylatot meg kell őrizni a kötelezettség teljesítését követő ötödik naptári év végéig.