A melléktermék kivonására kötelezettek köre
Azon gazdálkodók vagy szervezetek, amelyek legalább 50 hektoliter vagy azt meghaladó mennyiségben állítanak elő bort vagy dolgoznak fel szőlőt. A keletkezett melléktermék (szőlőtörköly vagy borseprő) teljes mennyiségét a borpiaci év végéig ki kell vonni.

A melléktermék kivonásának lehetséges módjai
1. Szőlőtörköly:
- takarmánykészítés,
- szerves trágyaként, annak megfelelő mennyiségben történő felhasználás,
- komposzt készítésére történő felhasználás,
- szőlőmag, illetve szőlőmagolaj kinyerés,
- törkölypálinka készítése,
- exportálás az Európai Unió tagállamain kívüli országba,
- hulladékbegyűjtő telep vagy veszélyeshulladék-égetőmű részére történő igazolt átadás,
- biogáz előállítás céljára történő átadás,
- ipari energetikai célú lepárlása vagy elégetése.
- átadás lepárlóüzem részére

2. Borseprő:
- borseprőpárlat készítés,
- borkősav vagy más anyag kivonása,
- exportálás az Európai Unió tagállamain kívüli országba,
- hulladékbegyűjtő telep vagy szennyvíztisztító telep részére történő igazolt átadás,
- égetőműben történő ártalmatlanítás,
- biogáz előállítás céljára történő átadás,
- komposzt készítésére történő felhasználás.
- átadás lepárlóüzem részére
FIGYELEM: Annak a nem kisüzemi bortermelőnek, aki 1000 hektolitert meghaladó mennyiségben állít elő borászati terméket, vagy 1000 hektolitert meghaladó mennyiségű bornak megfelelő mennyiségben dolgoz fel szőlőt, az 1000 hektolitert meghaladó részhez kapcsolódóan keletkező borseprő lepárlás útján történő megsemmisítéséről kell gondoskodnia.

A melléktermék tulajdonságai
1. A szőlőfeldolgozás, illetve a borkészítés borpiaci évében megtermelt bor alkoholtartalmához képest a kivont borászati melléktermékekben lévő alkohol mennyiségnek el kell érnie:
- szőlőtörköly és borseprő esetében a 10%-ot,
- csak szőlőtörköly esetében az 5%-ot,
- csak borseprő esetében az 5%-ot.
2. A melléktermékek ellenőrzés melletti kivonása esetén (tehát amennyiben nem lepárlóüzemnek adják át azokat), amennyiben a borászati melléktermék alkoholtartalmát a kötelezett méréssel nem határozza meg, úgy
- a szőlőtörköly összes alkoholtartalmának 2,8 liter/100 kg,
- a borseprő összes alkoholtartalmának 4 liter/100 kg
értéket kell figyelembe venni.
3. A borseprő denaturálni kell, ezt literenként legalább 2 gramm konyhasó vagy kálium-klorid hozzáadásával kell elvégezni.
4. Lepárlóüzem részére történő átadás esetén, amennyiben a kivont borászati melléktermékek alkoholtartalma nem éri el ezeket a mennyiségeket, úgy a kivonásra vonatkozó kötelezettség abban az esetben tekinthető teljesítettnek, amennyiben a kötelezett a hiányzó alkoholmennyiséget kiegészíti a megfelelő mennyiségű bornak lepárlóüzembe történő, lepárlási célú leadásával.

Kivételek
A borászati melléktermékek kivonásának kötelezettsége nem vonatkozik a tokaji fordítás, a tokaji máslás előállításához felhasznált szőlőtörkölyre, illetve borseprőre.

Bejelentések

1. A borászati üzem - a végzettséghez kötött borászati eljárás során keletkezett derítési alj kivételével - a keletkezett borászati melléktermék lepárlóüzem részére történő átadástól eltérő kivonását minden borpiaci évben az adott borpiaci évre vonatkozóan egy alkalommal, az első borászati melléktermék tétel kivonásának tényleges megkezdése előtt legalább 7 nappal bejelenti a hegybíró részére. A bejelentést a hegybíró haladéktalanul továbbítja a NÉBIH részére. 

2. A bejelentésnek legalább az alábbi adatokat tartalmaznia kell:
- a bejelentő neve (cégneve),
- lakcíme (székhelye),
- adóazonosító jele vagyadószáma,
- egyszerűsített adóraktári száma,
- aláírása,
- a borászati melléktermék ellenőrzés melletti kivonásának eljárását.
3. Adatváltozás, vagy a kivonás módjának módosítása esetén azt a borászati melléktermék kivonásának tényleges megkezdése előtt legalább 7 nappal be kell jelenteni a hegybíró részére. A bejelentést a hegybíró haladéktalanul továbbítja a NÉBIH részére. 

Elszámolás (pincekönyv adminisztráció)
1. A melléktermék kivonásának tényét – az időpont, a borászati melléktermék típusa, mennyisége és alkoholtartalma, a szőlőtörköly és borseprő kivonás módjának feltüntetésével –a kivonás napján be kell jegyeznie a pincekönyvbe.
2. A szőlőtörköly és a borseprő kivonásával kapcsolatban keletkezett összes bizonylatot meg kell őrizni a kötelezettség teljesítését követő ötödik naptári év végéig.