Hatályba lépett az új bortörvény és annak két végrehajtási rendelete - átmeneti időszak kezdődik

Az új jogszabályok

Az új bortörvény és két végrehajtási rendeletének szövege itt érhető el:

(Megjegyzés: A jogszabályok szövege azokra kattintva olvasható. A Nemzeti Jogszabálytár a jogszabályoknak mindig az aznap hatályos változatát mutatja alapértelmezésként. Az új jogszabályok tanulmányozása során érdemes arra is figyelemmel lenni, hogy ezek egy része – az átmeneti időszakra való tekintettel – 2022. január 29-ével, majd augusztus 1-jével változni fog, ezért érdemes a jogszabály címe alatti sorban a kis naptárikonra való kattintással a 2022. augusztus 1-jei állapotot kiválasztani.)

Egyéves átmeneti időszak

Az új bortörvény és két végrehajtási rendelete 2021. augusztus 1-jén hatályba lépett, azonban az új szabályokra való felkészülést egy egyéves átmeneti időszak segíti, amely 2021. augusztus 1. és 2022. július 31. között tart.

Az átmeneti időszak első fele 2021. augusztus 1-jén kezdődik, és 2022. január 28-ig tart. E periódusba tartozik tehát a szüret és az újborok elkészülésének ideje is. Ekkor még a régi adminisztrációs ügymenetet kell alkalmazni. Egyes dokumetumok címe változik, így például szőlő származási bizonyítvány helyett szüreti bejegyzés igazolást kell kérelmezni (azonos határidőben és azonos adatok megadásával), de ez az ügyintézés menetét nem érinti.

Az átmeneti időszak második fele 2022. január 29-én kezdődik, és 2022. július 31-ig tart. Ekkor már az új adminisztrációs szabályok lépnek életbe, és ezzel együtt az ágazati adminisztráció (pl. szőlőtelepítés, szüret, származási bizonyítványok, forgalombahozatal) informatikai hátterét is az ePincekönyv rendszer fogja biztosítani. Ebben az időszakban az elektronikus adminisztráció még fakultatív marad. 

Kinek, mit és mikortól kell elektronikusan intéznie?

Az új szabályok 2022. augusztus 1-jétől lépnek teljes körűen hatályba. Ekkortól kezdve a nem kisüzemi bortermelők, valamint a (3 év átlagában) 10 hektárnál több ültetvényt használók számára kötelező lesz az ágazati adminisztrációs ügyeiket elektronikusan intézni, míg a kisebb termelők részére továbbra is megmarad a hegybírónál történő személyes ügyintézés lehetősége a hegybírónál.

Az elektronikus ügyintézési kötelezettség nem terjed ki a szakmai-jövedéki nyilvántartások vezetésére.

Szakmai-jövedéki nyilvántartások

Az eddigiekben két típusú szakmai-jövedéki nyilvántartást vezethettek a bortermelők:

  • kisüzemi bortermelői regiszter (kisüzemi bortermelők)
  • pincekönyv (egyszerűsített adóraktárengedélyesek és kisüzemi bortermelők)

2022. augusztus 1-jétől kezdődően három típusú szakmai-jövedéki nyilvántartást vezethetnek a bortermelők:

  • kisüzemi bortermelői regiszter (kizárólag a kisüzemi bortermelők választhatják)
  • általános bortermelői regiszter (kizárólag a 20.000 hl-t meg nem haladó egyszerűsített adóraktárengedélyesek és a kisüzemi bortermelők választhatják)
  • online bortermelői regiszter (bárki választhatja)

Ennek megfelelően a szakmai-jövedéki nyilvántartás online vezetése csak az (3 év átlagában) évi 20.000 hl borászati terméknél többet értékesítő borászati üzemengedélyesek számára lesz kötelező, és csak 2022. augusztus 1-től.

A 2022. július 31-ig tartó egyéves átmeneti időszakban a régi szakmai-jövedéki nyilvántartások is használhatók.