Új bortörvény

Hatályba lépett az új bortörvény és annak két végrehajtási rendelete - átmeneti időszak kezdődik

Az új jogszabályokban foglalt régi és új előírásokról bővebben alábbi útmutatóinkban olvashat. Fontos információ, hogy az új borjogi

szabályozás új hatósági eljárásokat nem vezetett be (egyes korábbi eljárások meg is szűntek), azonban néhány eljárást jelentős mértékben újraszervezett.

  1. Bevezető
  2. Szőlőtermesztés
  3. Borkészítés
  4. Forgalombahozatal és értékesítés
  5. Eredetvédelem

Az új jogszabályok

Az új bortörvény és két végrehajtási rendeletének szövege itt érhető el:

(Megjegyzés: A jogszabályok szövege azokra kattintva olvasható. A Nemzeti Jogszabálytár a jogszabályoknak mindig az aznap hatályos változatát mutatja alapértelmezésként. Az új jogszabályok tanulmányozása során érdemes arra is figyelemmel lenni, hogy ezek egy része – az átmeneti időszakra való tekintettel – 2022. június 1-jével, majd 2023. augusztus 1-jével változni fog, ezért érdemes a jogszabály címe alatti sorban a kis naptárikonra való kattintással a megfelelő állapotot kiválasztani.)

Egyéves átmeneti időszak

Az új bortörvény és két végrehajtási rendelete 2021. augusztus 1-jén hatályba lépett, azonban az új szabályokra való felkészülést egy egyéves átmeneti időszak segíti, amely 2021. augusztus 1. és 2023. január 31. között tart.

Az átmeneti időszak első része 2021. augusztus 1-jén kezdődik, és 2022. május 31-ig tartott. Ekkor még a régi adminisztrációs ügymenetet kell alkalmazni. Egyes dokumetumok címe változik, így például szőlő származási bizonyítvány helyett szüreti bejegyzés igazolást kell kérelmezni (azonos határidőben és azonos adatok megadásával), de ez az ügyintézés menetét nem érinti.

Az átmeneti időszak második része 2022. június 1-jén kezdődik, és jelenleg is tart. Ekkor már az új jogszabályokat kell alkalmazni, azonban az ügyintézés informatikai hátterét még a korábbi rendszerek adják.

Az átmeneti időszak harmadik része fele az ePincekönyv rendszer éles indulásakor kezdődik. Ekkor már az új adminisztrációs szabályok lépnek életbe, és ezzel együtt az ágazati adminisztráció (pl. szőlőtelepítés, szüret, származási bizonyítványok, forgalombahozatal) informatikai hátterét is az ePincekönyv rendszer fogja biztosítani. Ebben az időszakban az elektronikus adminisztráció nem kötelező. 

A változások hatályba lépését az alábbi ábra foglalja össze:

 

Régi

időszak

I. szakasz

II. szakasz

III. szakasz

Új

időszak

Fogalomrendszer

régi Btv.

új Btv.

új Btv.

új Btv.

új Btv.

Hatósági eljárások logikája

régi Btv.

régi Btv.

új Btv.

új Btv.

új Btv.

Elektronikus ügyintézés

részlegesen, nem egyablakosan

részlegesen, nem egyablakosan

részlegesen, nem egyablakosan

lehetőség az egyablakos rendszer

kisüzemi bortermelő/10 ha alatti szőlőtermelő: lehetőség

 

EAR/10 ha feletti szőlőtermelő: kötelező

Kísérőokmányok

papíron/saját számítógép-

programmal

papíron/saját számítógép-programmal

papíron/saját számítógép-

programmal

papíralapon

vagy

elektronikusan

az elektronikus ügyintézés általános szabályai szerint

Szakmai-jövedéki nyilvántartás vezetése

papíron/saját számítógép-

programmal

papíron/saját számítógép-

programmal

papíron/saját számítógép-

programmal

papíron/saját számítógép-programmal/

on-line (választható)

papír/saját számítógépprogram/on-line (választható)

 

20.000 hl/év felett kötelező az on-line regiszter

Kinek, mit és mikortól kell elektronikusan intéznie?

Az új szabályok 2023. augusztus 1-jétől lépnek teljes körűen hatályba (ez egy folyamatos felülvizsgálat alatt lévő céldátum). Ekkortól kezdve a nem kisüzemi bortermelők, valamint a (3 év átlagában) 10 hektárnál több ültetvényt használók számára kötelező lesz az ágazati adminisztrációs ügyeiket elektronikusan intézni, míg a kisebb termelők részére továbbra is megmarad a hegybírónál történő személyes ügyintézés lehetősége a hegybírónál.

Az elektronikus ügyintézési kötelezettség nem terjed ki a szakmai-jövedéki nyilvántartások vezetésére.

Szakmai-jövedéki nyilvántartások

Az eddigiekben két típusú szakmai-jövedéki nyilvántartást vezethettek a bortermelők:

A tervek szerint 2023. augusztus 1-jétől kezdődően három típusú szakmai-jövedéki nyilvántartást vezethetnek a bortermelők:

Ennek megfelelően a szakmai-jövedéki nyilvántartás online vezetése csak az (3 év átlagában) évi 20.000 hl borászati terméknél többet értékesítő borászati üzemengedélyesek számára lesz kötelező, és csak 2023. augusztus 1-től.

Az átmeneti időszakban a régi szakmai-jövedéki nyilvántartások is használhatók.

A kapcsolódó KÖFOP projektről részletesen itt olvashat.

Menü

Főoldal

Navigáció