Jogszabályok

A szőlő-bor ágazat közösségi szabályozását az alábbi rendeletek határozzák meg. Az éppen hatályos, konszolidált változat megtekintése a http://eur-lex.europa.eu/ honlapon keresztül lehetséges.

A nemzeti jogszabályok hatályos változatai a http://njt.hu/honlapon keresztül érhetők el.

Jogszabály száma Címe
1308/2013/EU rendelet a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
555/2008/EK rendelet a borpiac közös szervezéséről szóló 479/2008/EK tanácsi rendeletnek a támogatási programok, a harmadik országokkal folytatott kereskedelem, a termelési potenciál és borágazat ellenőrzése tekintetében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról
606/2009/EK rendelet a 479/2008/EK tanácsi rendeletnek a szőlőből készült termékek kategóriái, a borászati eljárások és az azokhoz kapcsolódó korlátozások tekintetében történő végrehajtására vonatkozó egyes szabályok megállapításáról
607/2009/EK rendelet a 479/2008/EK tanácsi rendeletnek a bizonyos borászati termékekre vonatkozó oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések, hagyományos kifejezések, valamint e termékek címkézése és kiszerelése tekintetében történő végrehajtására vonatkozó egyes részletes szabályok megállapításáról
1149/2016/EU rendelet az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a borágazatban megvalósuló nemzeti támogatási programok tekintetében történő kiegészítéséről és az 555/2008/EK bizottsági rendelet módosításáról
1150/2016/EU rendelet a borágazatban megvalósuló nemzeti támogatási programok tekintetében az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazása szabályainak megállapításáról
273/2018/EU rendelet az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szőlőtelepítésekre vonatkozó engedélyezési rendszer, a szőlőkataszter, a kísérőokmányok és a kapcsolódó tanúsítás, a bevételezési és kiadási nyilvántartás, a kötelező bejelentések, az értesítések és a bejelentett információk közzététele tekintetében történő kiegészítéséről, valamint az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a releváns ellenőrzések és szankciók tekintetében történő kiegészítéséről, az 555/2008/EK, a 606/2009/EK és a 607/2009/EK bizottsági rendelet módosításáról, továbbá a 436/2009/EK bizottsági rendelet és az (EU) 2015/560 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről
274/2018/EU rendelet az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szőlőtelepítésekre vonatkozó engedélyezési rendszer, a tanúsítás, a bevételezési és kiadási nyilvántartás, a kötelező bejelentések és értesítések tekintetében, valamint az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a releváns ellenőrzések tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról, továbbá az (EU) 2015/561 bizottsági végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről
33/2019/EU rendelet az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a borágazati eredetmegjelölésekre, földrajzi jelzésekre és hagyományos kifejezésekre vonatkozó oltalom iránti kérelmek, a kifogásolási eljárás, a használatra vonatkozó korlátozások, a termékleírások módosítása, az oltalom törlése, valamint a címkézés és a kiszerelés tekintetében történő kiegészítéséről
34/2019/EU rendelet az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a borágazati eredetmegjelölések, földrajzi jelzések és hagyományos kifejezések oltalma iránti kérelmek, a kifogásolási eljárás, a termékleírások módosításai, az oltalom alatt álló elnevezések nyilvántartása, az oltalom törlése és a szimbólumok használata tekintetében, valamint az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a megfelelő ellenőrzési rendszer tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról

A közösségi jogszabályok végrehajtását, illetve a tagállami szabályozást megvalósító törvények:

A törvényekhez kapcsolódó végrehajtási rendeletek:

A. Eredetvédelmi ügyek:

  1. 178/2009. (IX. 4.) Korm. rendelet a borászati termékek eredetmegjelöléseinek és földrajzi jelzéseinek közösségi oltalmára irányuló eljárásról, valamint ezen termékek ellenőrzéséről.
  2. 99/2009. (VII. 30.) FVM rendelet a borok eredetvédelmi szabályairól szóló 97/2004. (VI.3.) FVM rendelet módosításáról. E rendeletmódosítás eredményeként a rendelet melléklete adja meg a magyarországi oltalom alatt álló eredetmegjelöléseket. Az eredetmegjelölések és földrajzi jelzések hatályosnak tekinthető listáját az Európai Bizottság e-Bacchus adatbázisa tartalmazza.
  3. A Kormány 1372/2013. (VI. 27.) Korm. határozata a Bor Eredetvédelmi Tanácsról.
  4. A borok eredetvédelmi szabályairól szóló 97/2004. (VI.3.) FVM rendelet módosításáról szóló 99/2009. (VII. 30.) FVM rendelet

Az alábbiakban felsorolt rendeletekben foglaltakat a 2012. augusztus 1-jét megelőzően szüretelt szőlőből készült borok esetében kell alkalmazni:

B. Támogatási intézkedések

1.         Szőlőültetvények szerkezetátalakítása és –átállítása

A földművelésügyi miniszter 1/2018. (II. 1.) FM rendelete a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és átállításához a 2017/2018-2019/2020 borpiaci években igényelhető támogatásról.

A vidékfejlesztési miniszter 142/2012. (XII. 27.) VM rendelete a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és -átállításához a 2012/2013 borpiaci évtől igényelhető támogatás feltételeiről.

A korábban benyújtott egyéni tervek esetén: 161/2008. (XII. 18.) FVM rendelet a szőlőültetvények szerkezetátalakítására és -átállítására vonatkozó szabályozásról.

2.         Vállalkozásokba történő beruházások

A vidékfejlesztési miniszter 83/2011. (VIII. 31.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez a 2011. évtől igényelhető támogatásról

3.         Harmadik országokba irányuló promóció

A vidékfejlesztési miniszter 4/2015. (II. 19.) FM rendelete a borászati termékek harmadik országokban 2015 és 2017 között történő promóciójának támogatásáról

A vidékfejlesztési miniszter 6/2013. (II. 5.) VM rendelete egyes borászati termékek harmadik országokban történő promóciójának támogatásáról

4.         Melléktermék-lepárlás

A vidékfejlesztési miniszter 70/2012. (VII. 16.) VM rendelete a szőlőfeldolgozás és a borkészítés során keletkező melléktermékek kivonásáról és támogatással történő lepárlásáról

C. Szabályozási intézkedések:

Menü

Főoldal

Navigáció