• Projekt neve: A szőlő és bor ágazat elektronikus ügyintézési és ellenőrzési rendszerének kialakítása és az elektronikus pincekönyv vezetési lehetőség biztosítása
  • Projekt azonosító száma: KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2018-00055
  • Kedvezményezett neve: Agrárminisztérium, Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ), NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (NISZ Zrt.)
  • Támogatás összege: 1 202 000 000 Ft, a támogatás mértéke 100%
  • A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022. április 29. (módosítás alatt,a tervezett új befejezési dátum: 2023. március 29.)