• Projekt neve: A szőlő és bor ágazat elektronikus ügyintézési és ellenőrzési rendszerének kialakítása és az elektronikus pincekönyv vezetési lehetőség biztosítása
 • Projekt azonosító száma: KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2018-00055
 • Kedvezményezett neve: Agrárminisztérium, Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ), NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (NISZ Zrt.)
 • Támogatás összege: 1 202 000 000 Ft, a támogatás mértéke 100%
 • A projekt befejezési dátuma: 2023. június 30. 

A magyarországi szőlő és bor ágazat több tízezer termelőt és gazdasági társaságot, valamint borkedvelők százezreit érintő szakterület. A szőlő- és borágazati nyilvántartások többnyire papír alapúak és éppen ezért az ágazatban az adminisztráció jelenti az egyik legnagyobb kihívást a vállalkozások számára. A hazai és európai uniós elvárásokkal összhangban az ágazat hatékony működése szempontjából kulcsfontosságú az adminisztrációs rendszer egyszerűsítése és elektronikus útra terelése, aminek hatására a hatósági ellenőrzések, valamint az ágazatirányítás hatékonyságának növelése is elérhető. Így megvalósulhat az ágazatra háruló, nagy ráfordítást igénylő adminisztrációs teher csökkenése mind a szolgáltatást nyújtó szervezetek, mind a szolgáltatások felhasználói oldalán. Ezen a területen jelentős változást, segítséget fog jelenteni az egyszerűbb ügyintézést támogató ePincekönyv rendszer, mellyel csökkenthető a személyes jelenlétet igénylő ügyintézések száma és időigénye.

A projekt legfontosabb célja, hogy egységes, központi informatikai rendszer létrehozása mellett, a papír alapú eljárásokat elektronizálja. A cél eléréséhez fejlesztésre kerülő informatikai rendszer a következő elemekből tevődik össze:

 • ágazati nyilvántartórendszer szükséges mértékű továbbfejlesztése és a meglévő szakrendszerek összekapcsolása;
 • elektronikus ügyintézési alkalmazás kialakítása;
 • vállalkozói és állampolgári kiszolgáló alkalmazás fejlesztése (webes kliens és mobil alkalmazás). 

Az ePincekönyv projekt keretében megvalósuló fejlesztések eredményeként:

 • az elérhető elektronikus közigazgatási szolgáltatások bővítésének köszönhetően nő az elektronikus közigazgatási szolgáltatásokat használó ügyfelek (ágazati szereplők, vállalkozások) aránya, ezen keresztül csökken a szereplők az ügyintézéssel töltött ideje;
 • a csökkenő ügyintézési idővel együtt csökkenek az ügyfelek adminisztratív terhei;
 • a közigazgatási szolgáltatások minőségének és kiszámíthatóságának növelése javítja a vállalkozások versenyképességét, ezáltal az forgalom bővítésén keresztül a magyar gazdaság eredményességét és fenntarthatóságát.

 Az ePincekönyv rendszer egyablakos ügyintézést biztosít 12 hatósági eljárásnál, jelentősen megrövidítve ezzel az ügyintézési időt.

Az ePincekönyv rendszerben elektronikusan intézhető ügyek:

 1. Telepítés, kivágás engedélyezése
 2. A szüret és a szőlőfeldolgozás
 3. Szüret elmaradást okozó káresemény bejelentése
 4. Szakmai-jövedéki nyilvántartás: online regiszter
 5. Bor előállítása: Első származási bizonyítvány, Must származási bizonyítvány, Termelési jelentés
 6. Borászati melléktermékek ellenőrzés melletti kivonásának bejelentése
 7. Egyes borászati eljárások előzetes bejelentése
 8. Borászati üzemek közötti szállítás/áttárolás
 9. Forgalombahozatal
 10. Forgalombahozott borászati termékek belföldi értékesítése
 11. Értékesítési jelentés
 12. Készletjelentés

Az elektronikus ügyintézés a rendszer közigazgatási rendszerbe állítását követően 11 eljárásban a nem kisüzemi bortermelők vagy három év átlagában legalább 10 ha szőlőültetvényt használók részére kötelező lesz.

Részletesebben:

 • Az összesen legalább 10 ha* ültetvényt használó gazda borászati üzem nélkül.
 • Kisüzemi bortermelő, aki összesen legalább 10 ha* ültetvényt használ.
 • Nem kisüzemi bortermelő, legfeljebb 20 ezer hl/év* értékesítéssel.

Nem kisüzemi bortermelő, több, mint 20 ezer hl/év* értékesítéssel. (Kötelező az online bortermelő regiszter vezetése is.)

*Az utolsó három lezárt borpiaci év átlagában.

A projekt konzorciumi tagjai által létrehozott aloldalak internetes elérhetőségét az alábbi linkekre kattintva találja.

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség