A szőlő-bor ágazat támogatási lehetőségeit Magyarország Nemzeti Programja határozza meg, amely Magyarország rendelkezésére álló közösségi ágazati támogatások felhasználásának 5 éves terve. A támogatási program összeállítása a szakmai és érdekképviseleti szervezetek széleskörű bevonásával került kidolgozásra, és tartalmazza a szőlő-bor ágazat fejlesztési elképzeléseit és annak megvalósítási programját a következő 5 évre vonatkozóan. A jelenleg érvényes támogatási program 2008-2013-as időszakra vonatkozik.

Magyarország nemzeti borítékjában a 2012 és a 2013 években felhasználható támogatások összegei itt tekinthetők meg.

Magyarország nemzeti borítékjában a 2014 és 2018 között felhasználható támogatások összegei itt tekinthetők meg.

Magyarország nemzeti borítékján belül az ágazat versenyképességét javító modernizációs intézkedésekre fordítható támogatások teszik ki a legnagyobb hányadot. A támogatások igénybevételeinek részletes feltételeit a támogatási jogcímre vonatkozó miniszteri rendelet tartalmazza, amelyet a jogszabályok között lehet megtalálni.

Az egyes intézkedésekre igénybe vehető támogatási keretösszeget a jogcímre vonatkozó rendelet, vagy a jogcímhez tartozó Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal közleménye tartalmazza.

A jogcímre vonatkozó pályázat beadási időszakról tájékoztatást, felhívást a hírek, közlemények rovatban találhatja meg.