Ismét megnyílt a lehetőség a magyar borok népszerűsítésére uniós támogatással. Az idén tavasszal megjelent két borpromóciós rendelet több kedvező módosításával segíti az Agrárminisztérium a jogosult szervezeteket a rugalmasabb támogatás igénylésre és lehívásra. Az Európai Unió területén megvalósuló borpromóció támogatására, valamint az Európai Unión kívül megvalósuló értékesítés ösztönző tevékenységekre 2020. november 9-től december 18-ig van lehetőség benyújtani támogatási kérelmeket.

A magyar borok piaci helyzetének tartós javítása érdekében a borpromóció támogatására további forrásokat bocsát az ágazat rendelkezésre az Agrárminisztérium a fogyasztás stabilizálása, új fogyasztók bevonása, valamint az értékesítési ár növelése céljából.

 

Az agrártárca által a rendeletmódosítással[1] ismét megnyitott borpromóciós támogatási konstrukció továbbra is 50%-os támogatás-intenzitással biztosít forrást, egyúttal költségvetési és technikai változtatásokkal, könnyítésekkel módosítja a korábbi hasonló tárgyú rendeleteket. A módosításokat a 2020 tavaszán lezárult első benyújtási időszakban felmerült bírálati tapasztalatok és a kedvezményezettek részéről jelzett igények indokolják. A még rendelkezésre álló támogatási alap sikeres felhasználása érdekében a szabályozás néhány elemének tartalmi és jogtechnikai pontosítása vált szükségessé.

 

A támogatási kérelmek benyújtásának módja: a támogatási kérelmeket továbbra is postai úton, az Agrárminisztérium honlapján letölthető formanyomtatványon egy eredeti és egy másolati példányban, valamint egy példányban elektronikus adathordozón lehet benyújtani.

 

A támogatási kérelmek benyújtásának határideje: 2020. december 18.


Kérdések, felvilágosítás

További kérdésekkel, kérjük, forduljanak az AM Borászati és Kertészeti Főosztályához a mHyuKtkyEAKVcM2hZYm9ya2VydEBhbS5nb3YuaHU= email címen.


[1] …/2020 (X….) AM rendelet „Az egyes borpromóciós rendeletek módosításáról”

Technikai információk pályázók részére

Belpiaci promóció

Külpiaci promóció

Időtartam

1-3 év

A program elkezdésének napja

A tervezett akciók megvalósítása – a pályázó saját felelősségére – már a programjavaslat benyújtásának napjától megkezdődhet

Támogatási keret

7 millió euró

7 millió euró

Igényelhető támogatási összeg

20.000 - 400.000 euró

25.000 - 400.000 euró

A kérelmezők köre

·       hegyközségi szervezetek,

·       két vagy több borászati termelő által alkotott társulások,

·       borágazati szakmai szervezetek vagy

·       ezek társulásai

·       hegyközségi szervezetek (a HNT kivételével),

·       egy bortermelő,

·       több borászati termelő által alkotott társulás,

·       borágazati szakmai szervezetek, vagy

·       ezek társulásai

A támogatás intenzitása

50%

Benyújtási időszak

2020. november 9 – december 18.

2020. november 9 – december 18.

Célországok

Az EU területe

Amerikai Egyesült Államok, Egyesült Királyság, Dél-Korea, Fülöp-szigetek, Indonézia, Japán, Kanada, Kína, Malajzia, Norvégia, Oroszország, Svájc, Szerbia, Szingapúr, Vietnám

A támogatható tevékenység

A fogyasztóknak a borok földrajzi árujelzőiről szóló tájékoztatási tevékenység, amely országos, vagy uniós jelentőségű vásárokon, rendezvényeken történő részvétel, honlap és tájékoztató kiadványok útján valósítható meg

A külpiaci promóció során a promóció szélesebb eszközrendszere alkalmazható.

Bővebb tájékoztatás

https://boraszat.kormany.hu/borpromocio

A benyújtás módja

Postai úton, az AM honlapján letölthető formanyomtatványon egy eredeti és egy másolati példányban, valamint egy példányban elektronikus adathordozón

Döntés

2021. március 12 -ig

Akciók száma

Minimum 10 db