Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter megtartotta a tárca mellett működő szakmai testület, a Tokaj Borbizottság soron következő ülését. A legfontosabb téma a Tokaji Borvidéket érintő változásokkal kapcsolatos kérdések megvitatása, valamint az ezekhez kapcsolódó borágazati teendők áttekintése volt.

A tagok beszámoltak az eredetvédelmi szabályozás aktuális helyzetéről, megfogalmazták kéréseiket a tárca és a termékleírások módosítását szakmailag koordináló Bor Eredetvédelmi Tanácsának. Szó esett a Borvidék szerkezetátalakítási terveiről, melynek kapcsán a legkiválóbb szőlőalapanyagot biztosító területeket kívánják újratelepíteni, összhangban a világörökségi címből is fakadó tájrehabilitációs kötelezettséggel.

Fotó: Pelsőczy Csaba

Megállapodtak abban, hogy a következő időszak tervezési ciklusában a tárca különös figyelmet fordít a borászatok építési és technológiai beruházásainak támogatására, ez lehet ugyanis alapja annak, hogy a kisbirtokok számára megteremtődjön a lehetőség az új szakmai irányvonalaknak megfelelő minőségi borok előállítására.

Fazekas Sándor miniszter kiemelte: fontos számára, hogy a Tokaji Borvidéket a kiegészítő gazdasági ágak, a kulturális értékek együtteseként gondolják újra. Hangsúlyozta azonban, hogy mindez döntően a borászatok szerepvállalásán követhető majd nyomon. Fontosnak tartotta, hogy a szőlőtermelők jövedelme tervezhető legyen, a kistermelőket szakmailag segítsék az új típusú technológiai elvárásoknak való megfelelésben és a felvásárlókkal folytassák le a szükséges egyeztetéseket.

Kiss Eliza, a borágazat fejlesztéséért felelős miniszteri biztos kiemelte, a Tokaji Borvidék egyik fontos missziója, hogy a kormányzat által teremtett lehetőségeket úgy tudja felhasználni, hogy az a többi 21 borvidék részére is pozitív és építő hatással legyen.

A Tokaj Borbizottság elnöke, Molnár Péter kezdeményezésére a Bizottság egyetértett abban, hogy a minisztérium fővédnökként támogatja a Corvinus Egyetem és két borvidék (Tokaj, Eger) által a 2014 júliusában közösen megrendezendő 10. Nemzetközi Terroir Kongresszus előkészítését és szakmai lebonyolítását. Az ország számára is kiemelt presztízsű kongresszus sikere érdekében létrejön a tárcánál egy Koordinációs Munkacsoport Kiss Eliza vezetésével, amelyhez megfelelő forrást is rendel a miniszter. A Terroir Kongresszust eddig a világ legjelentősebb borvidékein rendezték meg, ahol a nemzetközi élet elismert kutatói, szakírói, véleményformálói jelentek meg. Így az eseménynek nem csupán tudományos és szakmai jelentősége van, hanem az ország hírnevét is öregbítheti, amely kiemelten fontos borszakmai kérdés.

(Vidékfejlesztési Minisztérium Sajtóirodája)