A 2013/2014-es borévben bevezettet támogatás folytatásával három évre összesen mintegy 670 millió forintra pályázhatnak azok a szervezetek, amelyek vállalják, hogy magyar borászati termékeket népszerűsítenek nyolc Európai Unión kívüli ország – Amerikai Egyesült Államok, Fehéroroszország, Japán, Kanada, Kazahsztán, Kínai Népköztársaság, Mexikó, Oroszországi Föderáció – valamelyikében.

A támogatást igényelhetik a helyi hegyközségi tanácsok, szőlészeti és borászati termelők, szőlészeti és borászati felvásárlók és a kiírási feltételeknek megfelelő civil szervezetek, illetve gazdasági társaságok.

A kérelmezőknek a támogatás megpályázásához legfeljebb három évre szóló programjavaslatot kell készíteniük, amelyet 2015. március 2. és 2015. március 23. között nyújthatnak be a Földművelésügyi Minisztériumhoz (FM).

A programjavaslatokat az EU előírásai szerint rangsorolni kell. A döntést a rendelkezésre álló pénzügyi keret ismeretében a földművelésügyi miniszter hozza meg a szakemberekből álló Borászati Promóciós Bizottság javaslata alapján.

Az utófinanszírozott támogatást a 2016/2017-es borpiaci év végéig lehet igénybe venni, abból a célból, hogy a jóváhagyott promóciós programok benyújtói az öt célország valamelyikében, huzamos megjelenéssel – legfeljebb három borpiaci éven át – népszerűsítik a magyar borászati termékeket. A komplex programjavaslatoknak legalább 10 akcióból kell állniuk (egy akciónak számít pl. egy borkóstoló vagy egy szakvásáron való részvétel).

A programok legkorábban 2015. május 1-jén kezdődhetnek, és legkésőbb 2017. július 31-én be kell fejeződniük. Egy programra legalább 25 ezer, legfeljebb 250 ezer eurónak megfelelő forintösszegű támogatás igényelhető.

A nyertes javaslatok benyújtói folyamatosan kérhetik a támogatás kifizetését a program megvalósításának üteme szerint az MVH-tól.

(Földművelésügyi Minisztérium Sajtóirodája)