A szőlő-bor ágazatban folytatott hatósági eljárásokról és teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 435/2021. (VII.16.)  Korm. rendelet 63. §-ának (1) bekezdése alapján az Agrárminisztérium nemzeti kifogásolásra  közzéteszi oltalom alatt álló eredetmegjelölések bejegyzésére, illetve termékleírás módosítására vonatkozó kérelmeket, illetve ezek mellékleteként a kérelmezett módosításokat is tartalmazó, egységes szerkezetbe foglalt termékleírásokat:

JELENLEG NINCS

A  fenti termékleírásokkal kapcsolatos kifogások  (FM értesítő megjelenését követő 60. napig) nyújthatóak be.

Az egyes termékleírásokhoz kapcsolódóan az abban meghatározott termőterületen és feldolgozási területen telephellyel vagy állandó lakóhellyel rendelkező természetes és jogi személyek – a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU Európai Parlamenti és Tanácsi rendelet 96. cikk (3) bekezdésében foglaltak alapján-  a közzétételtől számított két hónapon belül kifogást emelhet megfelelően indokolt nyilatkozat útján (indoklással ellátott kifogásolási nyilatkozat). 

A kifogást Dr. Nagy István miniszter úrnak kell küldeni és az Agrárminisztérium Borászati, Eredetvédelmi és Agrármarketing Főosztályának (1052 Budapest Apáczai Csere János u. 9., e-mail-cím: XoKyKUNxKjazY6YMMzmcYm9ya2VydEBhbS5nb3YuaHU=, vagy 1392 Budapest Pf. 279.) kell címezni.

A kifogás elbírálására a 435/2021. (VII.16.)  Korm. rendelet 63.§- ának (2) bekezdésében foglaltak az irányadók.