Mezőgazdasági termelők EU-s és nemzeti minőségrendszerhez történő csatlakozásának támogatása

Magyarország Kormányának felhívása az aktív mezőgazdasági termelők és az általuk alkotott csoportok számára a minőségrendszerekben való részvétel elősegítése érdekében.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a termelők versenyképességének javítását. A cél elérését a Kormány mezőgazdasági termelők és csoportjaik együttműködésével tervezi megvalósítani jelen felhívásban foglalt feltételek mentén.

A 2020. január 7-én meghirdetett „Mezőgazdasági termelők EU-s és nemzeti minőségrendszerhez történő csatlakozásának támogatására” (VP3-3.1.1-19) című felhívásra folyamatosan lehet pályázni.

A következő pályázat beadási szakaszhatár: 2022. június 30.

 A támogatás célja, hogy az EU által elismert minőségrendszerek ismertek és elismertek legyenek, és ösztönözze a mezőgazdasági termékek uniós minőségrendszerekben való részvételét. 

A pályázati felhívás A) célterülete által nevesített  uniós minőségrendszerek az Európai Bizottság elektronikus nyilvántartásaiban szereplő oltalom alatt álló következő elnevezések:

- a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek, szeszesitalok és borok földrajzi árujelzői (OEM, OFJ , FJ) és a

 - a hagyományos különleges termékek (HKT).

 Az oltalomra jogosult földrajzi árujelzők aktuális listája itt érhető el: https://gi.kormany.hu/foldrajzi-arujelzok

 Támogatási kérelmet az A) célterület esetében az a mezőgazdasági termelő nyújthat be, aki az oltalom alatt álló elnevezés használatára, az oltalom alatt álló termék forgalomba hozatalára jogosult és az erre való jogosultságot 2014. január 1-ét követően szerezte meg, és ezt hatósági bizonyítvánnyal bizonyítani tudja.

 A támogatás mértéke: 1000 eurónak megfelelő forint/év

Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás (átalány fizetés)

A pályázat elbírálásánál minimum 40 pontot el kell érni, ahhoz hogy sikeres legyen a pályázat.

 A pályázati felhívás elérhetősége:

https://www.palyazat.gov.hu/vp3-311-19-mezgazdasgi-termelk-eu-s-s-nemzeti-minsgrendszerhez-trtn-csatlakozsnak-tmogatsa-1

 A pályázatról szóló tájékoztató itt érhető el:

www.gi.kormany.hu/VP-tamogatas

 A pályázatok benyújtásának helye (kizárólag elektronikusan):

https://eptk.fair.gov.hu/?p=xL0OMBzTKAHneraNHYgWqr8YaDfFGRnNFzcI87ItQha_C-

 A pályázati időszak: 2020.március 2. – 2022. december 30.

Menü

Főoldal

Navigáció