Az alábbiakban kérdés-felelet formában olvashatja el a legfontosabb információkat a 2023-as krízislepárlási támogatásról.

Kérdés esetén kérjük, keressen minket a krACSVJuOSQ3hmZYm9ydG9ydmVueUBhbS5nb3YuaHU= e-mail címen.

Milyen borászati terméket lehet krízislepárlás céljából lepárlóüzembe beszállítani?

Krízislepárlás céljából az ország teljes területéről olyan, a közfogyasztásra történő forgalombahozatal feltételeinek megfelelő, oltalom alatt álló eredetmegjelölést viselő (védett eredetű), rozé- vagy vörösbort lehet beszállítani, annak évjáratától függetlenül, amelynek alkoholtartalma eléri a 11,5%vol-t.

Milyen dokumentumokkal kell rendelkeznie a beszállítandó bortételnek?

A beszállítandó bortétel esetében a hegybírónak igazolnia kell, hogy 2023. június 1-én és a beszállítást megelőzően is a bortételre vonatkozó végső származási bizonyítványon az a bortermelő szerepel, aki a bortételt a lepárlóüzembe be kívánja szállítani, azaz ezekben az időpontokban is az a bortermelő volt az adott bortétel tulajdonosa. A hegybíró igazolja továbbá, hogy az adott bortételt korábban forgalomba hozták-e forgalomba hozatali engedély alapján, vagy rendelkezik-e végső származási bizonyítvánnyal és forgalomba hozatali azonosítóval. A bortételre vonatkozó analitikai és érzékszervi vizsgálat eredményét igazoló dokumentumokat, amely igazolja, hogy a bortétel a vonatkozó termékleírásnak megfelel, a beszállítást végző bortermelőnek kell beszereznie.

A bortermelőnek ezen túlmenően nyilatkoznia kell arról, hogy nem minősül kockázatos üzemengedélyesnek, illetve borászati üzemét a krízislepárlásra vonatkozó rendelet hatályba lépésétől számított három éven belül a borászati hatóság véglegessé vált határozatával véglegesen nem zárta be vagy tevékenységét ideiglenesen nem függesztette fel. A Magyar Államkincstár a nyilatkozatok valóságtartalmát ellenőrzi. Valótlan nyilatkozattétel esetén a bortermelőnek a nem megfelelő tételre vonatkozóan a lepárlóüzem által kifizetett vételár 80%-át vissza kell fizetnie a lepárlóüzemnek.

Hova szállítható be a krízislepárlásra szánt bortétel?

A Magyar Államkincstár közleményben teszi közzé, hogy mely lepárlók részére, mekkora lepárlási keret erejéig szállítható be borászati termék krízislepárlásra.

Egy bortermelő hány hektoliter borászati terméket szállíthat be krízislepárlásra?

Egy bortermelő egy lepárló részére összesen legfeljebb 2500 hektoliter borászati terméket szállíthat be.

Mikor ajánlható fel a lepárlóüzemnek a krízislepárlásra szánt bortétel?

A bortermelők számára nyitva álló borfelajánlási időszak első és utolsó napját a lepárlóüzem teszi közzé honlapján. A borfelajánlási időszak nem lehet korábban, mint a krízislepárlásra vonatkozó rendelet hatályba lépésétől számított 5. nap.

Mikor szállítható be a krízislepárlásra szánt bortétel?

A bortermelők számára nyitva álló, a bortermelő által felajánlott és a lepárlóüzem által lepárlásra elfogadott bortétel beszállítására nyitva álló időszakot a lepárlóüzem teszi közzé honlapján. 

Szükséges-e a felajánlott bortétel adásvételéről szerződést kötni?

Igen, a lepárló által elfogadott bortétel beszállítására vonatkozóan a lepárlóüzemnek a bortermelővel szerződést kell kötnie.

Van-e sorrend a krízislepárlásra felajánlott bortételek beszállítására vonatkozóan?

A krízislepárlásra történő felajánlás sorrendje határozza meg a szerződéskötés, ezzel együtt a beszállítás sorrendjét.

Ki szállítja be a krízislepárlásra felajánlott bort a lepárlóüzembe?

Ha a szerződés másként nem rendelkezik, a bortétel beszállításáról a bortermelőnek kell gondoskodnia.

Hogyan kell beszállítani a felajánlott bortételt?

Minden bortétel esetében a szállítójárműbe történő rakodás során mintát kell venni. Van lehetőség arra is, hogy egy bortermelő több tételét, vagy több bortermelő egy vagy több tételét egy szállítójármű egy tételben szállítsa be a lepárlóüzembe. Ebben az esetben is minden, a szállítójárműbe felrakodott bortétel esetében szükséges a „Milyen dokumentumokkal kell rendelkeznie a beszállítandó bortételnek?” kérdésre adott válaszban szereplő dokumentumok megléte, valamint a minták rendelkezésre állása.

Hogyan történik a beszállított bortétel átvétele?

A lepárlóüzem a beérkező bortétel mennyiségét és alkoholtartalmát minden esetben megméri. Ha a bortermelő erre igényt tart, a mennyiség- és alkoholmérés történhet a jelenlétében is. A bortételt kísérő dokumentumokban szereplő alkoholtartalomnak és a lepárlóüzem által mért alkoholtartalomnak a különbsége nem lehet több, mint 0,8%vol. Ettől eltérő esetben a bortétel átvételét a lepárlóüzem megtagadja.

Mi történik abban az esetben, ha a beszállított bortétel nem alkalmas az átvételre?

Ha a lepárlóüzem által végzett adminisztratív illetve analitikai vizsgálat alapján valamely bortétel a krízislepárlásra vonatkozó rendeleti feltételeknek nem felel meg, abban az esetben a lepárlóüzem a szállítójárművön található tétel, vagy több tétel esetén a teljes tétel nem megfelelő bortételre jutó arányos részének átvételét megtagadja. A nem megfelelő bortétel visszaszállításáról a bortétel tulajdonosának kell gondoskodnia.

Mennyi támogatás jár a krízislepárlásra beszállított bortétel után?

A lepárlóüzem a támogatást a bortételért fizetendő minimális vételi ár formájában fizeti meg a bortermelőnek az alábbi táblázat szerint.

A lepárlásra átadott borászati termék tényleges alkoholtartalma

Minimális nettó vételi ár (Ft/liter)

legalább 11,5 %vol, de kevesebb, mint 11,6 %vol

150,00

legalább 11,6 %vol, de kevesebb, mint 11,7 %vol

152,00

legalább 11,7 %vol, de kevesebb, mint 11,8 %vol

154,00

legalább 11,8 %vol, de kevesebb, mint 11,9 %vol

156,00

legalább 11,9 %vol, de kevesebb, mint 12,0 %vol

158,00

legalább 12,0 %vol, de kevesebb, mint 12,1 %vol

160,00

legalább 12,1 %vol, de kevesebb, mint 12,2 %vol

162,00

legalább 12,2 %vol, de kevesebb, mint 12,3 %vol

164,00

legalább 12,3 %vol, de kevesebb, mint 12,4 %vol

166,00

legalább 12,4 %vol, de kevesebb, mint 12,5 %vol

168,00

legalább 12,5 %vol, de kevesebb, mint 12,6 %vol

170,00

legalább 12,6 %vol, de kevesebb, mint 12,7 %vol

172,00

legalább 12,7 %vol, de kevesebb, mint 12,8 %vol

174,00

legalább 12,8 %vol, de kevesebb, mint 12,9 %vol

176,00

legalább 12,9 %vol, de kevesebb, mint 13,0 %vol

178,00

legalább 13,0 %vol

180,00


Mikor történik meg az átvételi ár megfizetése?

A lepárlóüzemnek a felajánlott borért legalább a táblázatban szereplő minimális nettó vételi árat kell megfizetni a bortermelő részére a beszállítást követő 30 napon belül.