A borászati termékek eredetmegjelöléseinek és földrajzi jelzéseinek közösségi oltalmára irányuló eljárásról, valamint ezen termékek ellenőrzéséről szóló 178/2009. (IX. 4.) Korm. rendelet 13. §-ának (1) bekezdése alapján az Agrárminisztérium közzéteszi az alábbi oltalom alatt álló eredetmegjelölések vagy földrajzi jelzések termékleírásainak módosítására vonatkozó kérelmeket, illetve ezek mellékleteként a kérelmezett módosításokat is tartalmazó, egységes szerkezetbe foglalt termékleírásokat.

Az egyes termékleírásokhoz kapcsolódóan az ott meghatározott termőterületen és feldolgozási területen telephellyel vagy állandó lakóhellyel rendelkező természetes és jogi személyek – a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU Európai Parlamenti és Tanácsi rendelet II. része II. címe I. fejezetének II. szakaszának 2. alszakaszában foglalt jogosultsági feltételekre vonatkozó, megfelelően indokolt nyilatkozattal – a közzétételtől számított két hónapon belül kifogást nyújthatnak be.

A kifogást Dr. Nagy István miniszter úrnak kell küldeni és az Agrárminisztérium Borászati és Kertészeti Főosztályának (1052 Budapest Apáczai Csere János u. 9., e-mail cím: iVrktig3U0JYm9ya2VydEBhbS5nb3YuaHU=, vagy 1392 Budapest Pf. 279.) kell címezni.

A kifogás elbírálására a 178/2009. (IX. 4.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdésében foglaltak az irányadók.

A nemzeti kifogásolási eljárás alatt álló oltalom iránti  vagy termékleírás-módosítási kérelmek:

- Zala / Zalai OEM

amelyekről az értesítőt itt tekintheti meg. A kifogásolási eljárás 2021. december 21-ig tart.

A nemzeti kifogásolási eljárást követő jóváhagyás után az érintett termékleírás, a megfelelő évjáratra vonatkozóan kerül feltüntetésre az adott földrajzi név alatt.