2020. év II. félév benyújtási időszaka november 9-étől kezdődik!

Jelen dokumentum célja, hogy tájékoztatást nyújtson az ügyfelek számára, de nem helyettesíti a mindenkor hatályos jogszabályokat, csupán segítheti azok megértését. Amennyiben a tájékoztató és a vonatkozó jogszabályok között ellentmondás vagy eltérés merül fel, úgy minden esetben a jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

A programjavaslat benyújtására vonatkozó közlemények innen tölthetők le:
az Európai Unió területén történő borpromóció támogatásáról szóló 2/2020. (II. 28.) AM rendelet szerinti támogatás igénybevételének feltételeiről
a harmadik országokban történő borpromóció támogatásáról szóló 3/2020. (II. 28.) AM rendelet szerinti támogatás igénybevételének feltételeiről

A programjavaslat forma nyomtatványa innen érhető el.

A program akcióira és költségtervére vonatkozó irányadó dokumentum innen tölthető le.

A Magyar Turisztikai ügynökség által készített Magyar Bor Arculati Kézikönyv innen érhető el:

A borrégiós promóciós tervek itt érhetők el.

Nyomdai kiadvány készítésére vonatkozó akció esetén egy példányt vagy tartalmi és látványtervet, honlap készítésére vonatkozó akció esetén a honlap tartalmi és látványtervét a dXTbuzvpfbCaK6jzWNjzYm9ycHJvbW9jaW9AYW0uZ292Lmh1 e-mail címre kell megküldeni.

A programjavaslathoz az alábbi dokumentumokat kell mellékelni:

 1. A kérelmező kedvezményezetti körbe tartozására vonatkozó igazoló dokumentumokat.
 2. Ha a kérelmező olyan civil szervezet, amely tagjainak legalább 75%-a szőlészeti termelő, borászati termelő, illetve szőlészeti és borászati felvásárló, akkor kérjük
  a.
  csatoltan küldje meg tagnyilvántartását,s igazolja, hogy mely tagok alapján felel meg a rendeletben előírt követelménynek,
  b.
  alapszabályával igazolja, hogy a szervezet szőlészeti és borászati tevékenységet végez.
 3. Az egyes akciók költségtervét alátámasztó, legalább három különböző szolgáltatótól származó árajánlatokat, annak igazolása érdekében, hogy az akciók megvalósításának költsége nem haladja meg a szokásos piaci árat.
 4. A saját forrás rendelkezésre állásáról szóló, harminc napnál nem régebbi igazolást az igényelt támogatás 15%-ának megfelelő összegben.
 5. Annak igazolására szolgáló dokumentumokat, hogy a kérelmező megfelelő mennyiségű és minőségű borászati termékkel rendelkezik, vagy azt milyen módon képes biztosítani a program megvalósítása során, és az azt követő öt naptári évben.
 6. A 2016/1149/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 10. cikk c) pont szerinti biztosítékokat a kérelmező, illetve a végrehajtó szervezet vonatkozásában.
 7. Ha a kérelmező a célországban korábban már folytatott borászati termék-értékesítést, az e tevékenység bemutatására és igazolására szolgáló iratokat.
 8. A rendelet szerinti nyilatkozatokat.
 9. A megvalósítani kívánt akciók részletes leírást, költségtervét és a program teljes költségtervét, költségtípusonkénti bontásban. (az erre vonatkozó formanyomtatvány felljebb található)

Vonatkozó jogszabályok

A borászati promóciós programokra vonatkozó szabályokat az alábbi rendeletek tartalmazzák:
    az 1308/2013/EU parlamenti és tanácsi rendelet 45. cikke,
    az 1149/2016 EU és 1150/2016 EU bizottsági rendeletek,
    a 2/2020. (II. 28.) AM rendelet,
    a 3/2020. (II. 28.) AM rendelet.

2020. év I. félév benyújtási időszakában támogatás elnyert pályázók listája itt található.