Nemzeti kifogásolási eljárásra meghirdetett, hagyományos kifejezés oltalmára vonatkozó kérelmek

A borászati termékek eredetmegjelöléseinek és földrajzi jelzéseinek közösségi oltalmára irányuló eljárásról, valamint ezen termékek ellenőrzéséről szóló 178/2009. (IX. 4.) Korm. rendelet 13. §-ának (1) bekezdése alapján az Agrárminisztérium közzéteszi az alábbi hagyományos kifejezések oltalmára, vagy módosítására vonatkozó kérelmeket.

Az egyes kérelmekhez kapcsolódóan a használatukat lehetővé tevő termékleírásokban meghatározott termőterületen és feldolgozási területen telephellyel vagy állandó lakóhellyel rendelkező természetes és jogi személyek – a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU Európai Parlamenti és Tanácsi rendelet II. része II. címe I. fejezetének II. szakaszának 3. alszakaszában foglalt jogosultsági feltételekre vonatkozó, megfelelően indokolt nyilatkozattal – a közzétételtől számított két hónapon belül kifogást nyújthatnak be.

A kifogást Dr. Nagy István miniszter úrnak kell küldeni és az Agrárminisztérium Piacszervezési Főosztályának (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11., e-mail cím: OAtMFsDyfSaf8DZOUmDc4cHN6ZkBhbS5nb3YuaHU=, vagy 1392 Budapest Pf. 279.) kell címezni.

A kifogás elbírálására a 178/2009. (IX. 4.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdésében foglaltak az irányadók.

A kifogások beküldési határideje az egyes kérelmek alatt található meg.

A Bor Eredetvédelmi Tanács által már jóváhagyott, nemzeti kifogásolás alatt álló kérelem:

Jelenleg nincs ilyen.

Olyan kérelmek, amelyek nemzeti kifogásolási szakasza már lezárult:

főbor, jégbor, szemelt, töppedt szőlőből készült bor, válogatott szüretelésű bor, borkülönlegesség, védett eredetű bor,

Megjegyzés: a BET a muskotály kifejezés oltalmára vonatkozó kérelmet nem támogatta, így az értelemszerűen nem vett részt a kifogásolási eljárásban.

Menü

Főoldal

Navigáció