Az Európai Unió borpiaci reformja

Az Európai Bizottság 2006. június 22-én hozta nyilvánosságra a szőlő-bor közösségi szabályozás reformjára vonatkozó álláspontját. Az EU Bizottság a borpiac közös szervezésének gyökeres megreformálása mellett foglalt állást. Tervének célja az európai uniós bortermelők versenyképességének növelése, az EU-ban termelt borok hírnevének megszilárdítása, az e borokat megillető piaci részesedés visszaszerzése, egyensúly teremtése a kínálat és a kereslet között, valamint a szabályozás egyszerűsítése volt. A borreform meg kívánja őrizni az EU-s bortermelés legjobb hagyományait, megerősítve a vidéki térségek társadalmi szerkezetét, és figyelembe véve e térségek természeti adottságait.

A tárgyalások folyamán a Szőlő és Bor Termékpálya Bizottság több ülésen tárgyalta a borpiaci reform témakörét. A képviselendő magyar álláspont minden alkalommal egyhangúlag elfogadásra került. A minisztérium 3-3 alkalommal ismertette a magyar álláspontot az Országgyűlés Mezőgazdasági, illetve az Európai Ügyek Bizottságában. A beszámoló a képviselt magyar álláspontról minden alkalommal egyhangúlag elfogadásra került.

A mindvégig következetesen képviselt, a szakmai szervezetekkel, illetve a parlamenttel közösen kialakított magyar álláspont leghatározottabb képviseletére 2007 decemberében volt szükség. Az agrárminiszterek háromnapi vitát követően, két tagállam ellenszavazatával, elfogadták a borreform kompromisszumos javaslatát. Magyar szempontból érvényesültek a legfontosabb célkitűzések.

Főbb eredményeink:


A borpiaci reform 2008. augusztus 1-én lépett hatályba.

Menü

Főoldal

Navigáció