A szőlő-bor ágazat közösségi szabályozását az alábbi rendeletek határozzák meg. Az éppen hatályos, konszolidált változat megtekintése a http://eur-lex.europa.eu/ honlapon keresztül lehetséges.

A nemzeti jogszabályok hatályos változatai a http://njt.hu/honlapon keresztül érhetők el.

A közösségi jogszabályok végrehajtását, illetve a tagállami szabályozást megvalósító törvények:

 • a szőlőtermesztésről és borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény
 • a hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény
 • a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény

A törvényekhez kapcsolódó végrehajtási rendeletek:

A. Eredetvédelmi ügyek:

 1. 178/2009. (IX. 4.) Korm. rendelet a borászati termékek eredetmegjelöléseinek és földrajzi jelzéseinek közösségi oltalmára irányuló eljárásról, valamint ezen termékek ellenőrzéséről.
 2. 99/2009. (VII. 30.) FVM rendelet a borok eredetvédelmi szabályairól szóló 97/2004. (VI.3.) FVM rendelet módosításáról. E rendeletmódosítás eredményeként a rendelet melléklete adja meg a magyarországi oltalom alatt álló eredetmegjelöléseket. Az eredetmegjelölések és földrajzi jelzések hatályosnak tekinthető listáját az Európai Bizottság e-Bacchus adatbázisa tartalmazza.
 3. A Kormány 1372/2013. (VI. 27.) Korm. határozata a Bor Eredetvédelmi Tanácsról.
 4. A borok eredetvédelmi szabályairól szóló 97/2004. (VI.3.) FVM rendelet módosításáról szóló 99/2009. (VII. 30.) FVM rendelet

Az alábbiakban felsorolt rendeletekben foglaltakat a 2012. augusztus 1-jét megelőzően szüretelt szőlőből készült borok esetében kell alkalmazni:

 • A Villányi borvidék védett eredetű borairól szóló 91/2005. (X. 18.) FVM rendelet
 • A Duna Borvidéki Régió szabályzatáról szóló 10/2006. (II. 3.) FVM rendelet
 • Az Izsáki Arany Sárfehér védett eredetű borról szóló 11/2006. (II. 3.) FVM rendelet
 • A Nagy-Somlói borvidék védett eredetű borairól szóló 12/2006. (II. 3.) FVM rendelet
 • A Balatoni Borvidéki Régió szabályzatáról szóló 62/2006. (IX. 7.) FVM rendelet
 •  A Tihanyi védett eredetű borról szóló 174/2008. (XII. 31.) FVM rendelet
 • Az Egri borvidék védett eredetű borairól szóló 102/2009. (VIII. 5.) FVM
  Káli védett eredetű borról szóló 103/2009. (VIII. 5.) FVM rendelet
 • A Pannon Borvidéki Régió szabályzatáról szóló 142/2008. (X. 31.) FVM rendelet

B. Támogatási intézkedések

1.         Szőlőültetvények szerkezetátalakítása és –átállítása

A földművelésügyi miniszter 1/2018. (II. 1.) FM rendelete a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és átállításához a 2017/2018-2019/2020 borpiaci években igényelhető támogatásról.

A vidékfejlesztési miniszter 142/2012. (XII. 27.) VM rendelete a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és -átállításához a 2012/2013 borpiaci évtől igényelhető támogatás feltételeiről.

A korábban benyújtott egyéni tervek esetén: 161/2008. (XII. 18.) FVM rendelet a szőlőültetvények szerkezetátalakítására és -átállítására vonatkozó szabályozásról.

2.         Vállalkozásokba történő beruházások

A vidékfejlesztési miniszter 83/2011. (VIII. 31.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez a 2011. évtől igényelhető támogatásról

3.         Harmadik országokba irányuló promóció

A vidékfejlesztési miniszter 4/2015. (II. 19.) FM rendelete a borászati termékek harmadik országokban 2015 és 2017 között történő promóciójának támogatásáról

A vidékfejlesztési miniszter 6/2013. (II. 5.) VM rendelete egyes borászati termékek harmadik országokban történő promóciójának támogatásáról

4.         Melléktermék-lepárlás

A vidékfejlesztési miniszter 70/2012. (VII. 16.) VM rendelete a szőlőfeldolgozás és a borkészítés során keletkező melléktermékek kivonásáról és támogatással történő lepárlásáról

C. Szabályozási intézkedések:

 • 97/2009. (VII. 30.) FVM rendelet a borszőlő termőhelyi kataszterének elvételezéséről, kiegészítéséről és módosításáról

 • 56/2014. (IV. 30.) VM rendelet a borkészítésre alkalmas szőlőfajták osztályba sorolásáról

 • 127/2009. (IX. 29) FVM rendelet a szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá a borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről

 • 27/2011. (IV. 12.) VM rendelete a borászati termékek egységes bizonylatolási, nyilvántartási és elszámolási rendjéről

 • 25/2010. (III. 19.) FVM rendelet a borászati üzemek működésének engedélyezéséről, valamint a tevékenységükre vonatkozó higiéniai szabályokról
 • 9/2017. (III.6.) FM rendelet a borszőlő telepítésére és kivágására vonatkozó szabályokról
 • 49/2017. (IX. 29.) FM rendelet a kisüzemi bortermelői regiszterről