Nemzeti kifogásolási eljárásra meghirdetett új eredetmegjelölés vagy földrajzi jelzés oltalmára vonatkozó kérelmek, illetve termékleírás-módosítási kérelmek

A borászati termékek eredetmegjelöléseinek és földrajzi jelzéseinek közösségi oltalmára irányuló eljárásról, valamint ezen termékek ellenőrzéséről szóló 178/2009. (IX. 4.) Korm. rendelet 13. §-ának (1) bekezdése alapján a Földművelésügyi Minisztérium közzéteszi az alábbi oltalom alatt álló eredetmegjelölések vagy földrajzi jelzések termékleírásainak módosítására vonatkozó kérelmeket, illetve ezek mellékleteként a kérelmezett módosításokat is tartalmazó, egységes szerkezetbe foglalt termékleírásokat.

Az egyes termékleírásokhoz kapcsolódóan az ott meghatározott termőterületen és feldolgozási területen telephellyel vagy állandó lakóhellyel rendelkező természetes és jogi személyek – a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendelet II. része II. címe I. fejezetének Ia. szakaszában foglalt jogosultsági feltételekre vonatkozó, megfelelően indokolt nyilatkozattal – a közzétételtől számított két hónapon belül kifogást nyújthatnak be.

A kifogást Dr. Fazekas Sándor miniszter úrnak kell küldeni és a Földművelésügyi Minisztérium Eredetvédelmi Főosztályának (1055 Budapest Kossuth Lajos tér 11., e-mail cím:BxnzP5OTQ3TZXJlZGV0dmVkZWxtaUZPQGZtLmdvdi5odQ==) kell címezni.

A kifogás elbírálására a 178/2009. (IX. 4.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdésében foglaltak az irányadók.

A nemzeti kifogásolási eljárás alatt álló oltalom iránti  vagy termékleírás-módosítási kérelmek:

A nemzeti kifogásolási eljárást követő jóváhagyás után az érintett termékleírás, a megfelelő évjáratra vonatkozóan kerül feltüntetésre az adott földrajzi név alatt.

Menü

Főoldal

Navigáció